Odkup terjatev oz faktoring

Za vse, ki si A?elijo takojA?nje poplaA?ilo kakA?ne terjatve, je najprimerneje, da se odloA?ijo za odkup terjatev, oziroma tako imenovan faktoring. S tem se izognejo nepotrebnemu A?akanju na dolA?nikovo poplaA?ilo in se lahko popolnoma posvetijo nemotenemu poslovanju brez nepotrebnega ukvarjanja s plaA?ilno nedisciplino in dolA?niki.

Odkup terjatev ima za posamezno podjetje pet poglavitnih prednosti: administrativni stroA?ki se zmanjA?ajo, solventnost podjetja se poveA?a in stroA?ki poslovanja se zniA?ajo, prihrani se A?as in denar, saj se skrbi in terjatve prepustijo drugim, znebi se tveganje, da ostanejo dolgovi neplaA?ani in seveda takojA?en pritok finanA?nih sredstev s plaA?ilom odprtih terjatev.

trusted viagra sites, trusted viagra sites, trusted viagra sites, trusted viagra sites, trusted viagra sites, trusted viagra sites.

Faktoring , oziroma odkup terjatev je veA?krat spregledan, vendar zelo koristen in praktiA?en naA?in za kratkoroA?no financiranje podjetja. Izvede se tako, da podjetje kot upnik lahko banki (ali drugi za to usposobljeni ustanovi) proda ali pa prepusti terjatev, ki jo ima do svojega dolA?nika. Tako se na banko prenesejo terjatve, ki A?e niso zapadle, banka pa nato na upnikov raA?un nakaA?e terjatveni znesek. V ta postopek so seveda vkljuA?eni doloA?eni stroA?ki, ki se od celotnega zneska odbijejo, prav tako se odbije od zneska tudi doloA?en odstotek, ki pa se nakaA?e takoj, ko kupec poravna svojo obveznost v celoti.

Za odkup terjatev so postopki za zaA?etek zelo preprosti. V najveA? primerih je potrebna samo dokumentacija, ki izkazuje obstoj terjatev, katero A?eli podjetje prenesti na banko. Ko je pogodba podpisana se denar nakaA?e na TRR podjetja, s tem pa se obveznosti in skrbi za podjetnike zakljuA?ijo in lahko svojo energijo usmerijo v nadaljnje poslovanje in rast svojega podjetja.