Izvršba

Osebni steA?aj za fiziA?ne osebe

Osebni steA?aj za fiziA?ne osebe se priA?ne tako, da oseba na sodiA?A?e predloA?i predlog o zaA?etku osebnega steA?aja. Ko se priA?ne postopek osebnega steA?aja sodiA?A?e zahteva tudi stanje premoA?enja, vse podatke o transakcijskih raA?unih, podatke o prejemkih kamor spada plaA?a, …

Kaj je osebni steA?aj in kako do njega

Osebni steA?aj je postopek, ki prezadolA?enim osebam omogoA?i, da s svojim premoA?enjem poplaA?ajo svoje upnike kolikor je to mogoA?e ali pa doseA?e odpust obveznosti. SteA?aj je namenjen predvsem temu, da upniki dobijo poplaA?ane terjatve vsi naenkrat v enakih deleA?ih.

osebni steA?aj

Postopek …

DavA?na izvrA?ba

buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk. DavA?na izvrA?baDavA?na uprava Republike Slovenije izvaja veliko upravnih postopkov, med katerimi je tudi postopek imenovan davA?na izvrA?ba. …

TeA?ave z neplaA?niki?

Kadar imajo podjetja teA?ave z neplaA?niki, ki se jih ne da reA?iti na drugaA?en naA?in,na vrsto pride izvrA?ba. Kaj pa sploh je izvrA?ba? Gre za dejanje, ki ga interventno izvedejo drA?avni organi, z njim pa omogoA?a upniku, da izterja neplaA?ane …

Odkup terjatev oz faktoring

Za vse, ki si A?elijo takojA?nje poplaA?ilo kakA?ne terjatve, je najprimerneje, da se odloA?ijo za odkup terjatev, oziroma tako imenovan faktoring. S tem se izognejo nepotrebnemu A?akanju na dolA?nikovo poplaA?ilo in se lahko popolnoma posvetijo nemotenemu poslovanju brez nepotrebnega ukvarjanja …

Izterjava dolgov

Za vsako podjetje je pri svojem poslovanju najbolj pomemben del plaA?ilo za svoje proizvode, oziroma za svoje opravljene storitve. Zaradi slabA?ih ekonomskih razmer in recesije pa nastaja A?edalje veA? zamud s plaA?ili in neplaA?il dolgov. A?eprav se morda tako zdi …