davA?na izvrA?ba

DavA?na izvrA?ba

buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk, buy bupropion uk. DavA?na izvrA?baDavA?na uprava Republike Slovenije izvaja veliko upravnih postopkov, med katerimi je tudi postopek imenovan davA?na izvrA?ba. Gre za poseben postopek, ki ga DavA?na uprava Republike Slovenije, krajA?e DURS, izvede A?e dolA?nik svojih davA?nih obveznosti ne poravna v podanem roku.

Med davke spadajo vsi denarni prihodki drA?avnega proraA?una, ki ne predstavljajo plaA?ila za katerokoli opravljeno storitev, ter se plaA?ajo na podlagi uredb in zakonov o obdavA?enju.

Poleg neplaA?anih davkov, ima DURS pristojnost terjati dolA?nika tudi ostale denarne obveznosti, ki ne spadajo v naslov davkov. Pred tem potrebujejo zakonsko pooblastilo. Tako recimo lahko DURS od vas terja plaA?ilo kakrA?nihkoli obveznosti, ki so nastale z ugotovitvijo drugih organov in strani. A?e na primer nimate plaA?anega komunalnega prispevka A?e 5 let, lahko DURS od vas to terja, seveda ob privolitvi oziroma zakonskem pooblastilu sodiA?A?a.

DavA?na izvrA?ba se lahko izvede na razliA?ne naA?ine. Prvi naA?in je davA?na izvrA?ba na dolA?nikove denarne prejemke. Tako lahko DavA?na uprava vsak mesec od vas pobere tudi do dve tretjine vaA?e plaA?e oziroma drugih prihodkov. Pri tem pa dolA?nik ne sme dobiti manj kot 70% minimalne plaA?e. Drugi naA?in pa predstavlja davA?na izvrA?ba dolA?nikovih denarnih sredstev na bankah in hranilnicah. DavA?na izvrA?ba lahko dolA?niku zarubi vsa denarna sredstva shranjena na dolA?nikovem raA?unu. Torej A?e ima dolA?nik na raA?unu shranjen denar, ga DURS smatra kot prihranek in ga lahko zarubi.