Osebni steA?aj za fiziA?ne osebe

Osebni steA?aj za fiziA?ne osebe se priA?ne tako, da oseba na sodiA?A?e predloA?i predlog o zaA?etku osebnega steA?aja. Ko se priA?ne postopek osebnega steA?aja sodiA?A?e zahteva tudi stanje premoA?enja, vse podatke o transakcijskih raA?unih, podatke o prejemkih kamor spada plaA?a, pokojnina, ipd.

best place to buy finasteride, best place to buy finasteride, best place to buy finasteride, best place to buy finasteride, best place to buy finasteride, best place to buy finasteride.

Med samim postopkom sodiA?A?e lahko od osebe v steA?aju zahteva tudi podatke o vseh denarnih raA?unih, stanje in promet na teh raA?unih, A?tevilke vrednostnih papirjev, podatke o zavarovanjih, podatke o lastninah oz. nepremiA?ninah,…

V steA?ajno maso osebe v steA?aju spada celotno njeno premoA?enje ter vse njegove lastnine. Med A?asom postopka se oseba prav tako ne more odpovedati dediA?A?ini oz. drugim pravicam premoA?enja. Prav tako ne sme odpirati novih transakcijskih raA?unov ter najeti kredita. Med samim postopkom s steA?ajno maso upravlja steA?ajni upravitelj, kateri je zadolA?en tudi za pregled vseh transakcij, ki jih oseba v steA?aju v tem A?asu izvaja. SteA?ajni upravitelj lahko tudi izniA?i pogodbe o prenosu lastnin na druA?inske A?lane, ki so bile izvrA?ene v 3 letih pred zaA?etkom postopka z namenom, da si steA?ajnik zmanjA?a lastno premoA?enje in s tem tudi vrednost steA?ajne mase.

SteA?ajnik lahko med postopkom zaprosi za odpust obveznosti, kar pomeni, da ga sodiA?A?e oprosti poplaA?ila neplaA?anih dolgov v postopku steA?aja. Odpust obveznosti se izvede 1 leto po oddani proA?nji za odpust oz. 2 leti po zaA?etku steA?aja. A?e je bil steA?ajniku v zadnjih 10 letih A?e odobren odpust obveznosti, je bila oseba pravnomoA?no obsojena proti premoA?enju in gospodarstvu ali pa A?e je oseba v steA?aju v postopku steA?aja podajala napaA?ne informacije steA?ajnemu upravitelju.