Kaj je osebni steA?aj in kako do njega

Osebni steA?aj je postopek, ki prezadolA?enim osebam omogoA?i, da s svojim premoA?enjem poplaA?ajo svoje upnike kolikor je to mogoA?e ali pa doseA?e odpust obveznosti. SteA?aj je namenjen predvsem temu, da upniki dobijo poplaA?ane terjatve vsi naenkrat v enakih deleA?ih.

osebni steA?aj

Postopek se zaA?ne takoj, ko oseba predloA?i predlog za zaA?etek steA?aja. V predlogu mora biti natanA?no opisano stanje premoA?enja osebe v steA?aju, predloA?eni morajo biti podatki o vseh transkacijskih raA?unih in podatki o vseh prejemkih kot je plaA?a, pokojnina.

Ko oseba predloA?i vse te podatke sodiA?A?e doloA?i steA?ajnega upravitelja. To je tisti, ki opravlja nadzor nad premoA?enjem osebe v steA?aju. Oseba v steA?aju mora v A?asu steA?ajnega postopka svojemu steA?ajnemu upravitelju poroA?ati o vseh spremembah. ObveA?A?ati ga mora tudi o vseh poslih, ki jih je sklenil v 3 letih pred steA?ajem. A?e steA?ajni upravitelj v teh porA?ilih zazna pogodbe kot je prenaA?anje lastnin na druA?inske A?lane le-te lahko izpodbija.

A?e oseba v postopku osebnega steA?aja nima dovolj steA?ajne mase za poplaA?ilo vseh dolgov lahko upniki plaA?ilo zahtevajo tudi po konA?anem postopku steA?aja. V tem primeru mora oseba v steA?aju na sodiA?A?u vloA?iti proA?njo za www canadianmedicinenow, www canadianmedicinenow, www canadianmedicinenow, www canadianmedicinenow, www canadianmedicinenow, www canadianmedicinenow. odpust obveznosti. V praksi je najbolje, da oseba za odpust obveznosti zaprosi A?e ob podajanju predloga za zaA?etek osebnega steA?aja. A?e sodiA?A?e proA?njo odobri je oseba v tem primeru prosta obveznosti, ki jih v postopku steA?aja ni uspela poplaA?ati.

Kljub odpustu obveznosti pa A?e vedno ostanejo obveznosti, ki se ne odpustijo. Sem spadajo neplaA?ane preA?ivnine, odA?kodnine zaradi zmanjA?anja A?ivljenjskih aktivnosti, denarne kazni pridobljene ob storitvi kaznivega dejanja, globe pridobljene s prekrA?ki, odvzem premoA?enja nezakonitega izvora.