osebni steA?aj

Kaj je osebni steA?aj in kako do njega

Osebni steA?aj je postopek, ki prezadolA?enim osebam omogoA?i, da s svojim premoA?enjem poplaA?ajo svoje upnike kolikor je to mogoA?e ali pa doseA?e odpust obveznosti. SteA?aj je namenjen predvsem temu, da upniki dobijo poplaA?ane terjatve vsi naenkrat v enakih deleA?ih.

osebni steA?aj

Postopek …