izvrA?ba

TeA?ave z neplaA?niki?

Kadar imajo podjetja teA?ave z neplaA?niki, ki se jih ne da reA?iti na drugaA?en naA?in,na vrsto pride izvrA?ba. Kaj pa sploh je izvrA?ba? Gre za dejanje, ki ga interventno izvedejo drA?avni organi, z njim pa omogoA?a upniku, da izterja neplaA?ane …